4 เกาะ ทะเลแหวก

ทริปเที่ยว 1 วัน เช่าเรือ เหมาเรือ กระบี่


รายละเอียดการเดินทาง

08:00 น.

บริการรถรับที่โรงแรมที่พัก หาดคลองม่วงและหาดทับแขก

08:30 น.

บริการรถรับที่โรงแรมที่พัก หาดอ่าวนาง

09:00 น.

พร้อมลงเรือ ณ ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา

09:30 น.

นำทุกท่านสู่หาดถ้ำพระนาง ชายหาดที่สวยงามระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 10 ด้านความสวยงาม นำทุกท่านชม…

ถ้ำพระนาง ถ้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

อ่าวไร่เลย์ตะวันออก สถานที่ปีนผาระดับโลก นักปีนผาจากทั่วโลกมาทดสอบความแข็งแรงของร่างกายและชื่นชมความสวยงามของหน้าผาหินปูนแห่งนี้

10:30 น.

สำรวจความมหัจรรย์ทางธรรมชาติบน เกาะท้บ และ เกาะหม้อ เกาะที่มีหาดทรายเชื่อมต่อกันในช่วงน้ำลด หรือที่เรียกกันว่า "ทะเลแหวก" 

11:00 น.

ล่องเรือไปยัง เกาะไก่ ปลายด้านหนึ่งของเกาะมีลักษณะคล้ายหัวไก่ เกาะหินปูนกลางทะเลที่ถูกทั้งลมและฝน กัดกล่อนเป็นเขารูปร่างเหมือนหัวไก่ เชิญทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

11:15 น.

นำท่านสู่ เกาะสี่ เกาะหินปูนกลางทะเล เชิญทุกท่านดำน้ำดูปะการังที่สวยงาม ชมฝูงปลาเสือที่มีอยู่อย่างมากมาย ปลานกแก้ว ชมดอกไม้ทะเลและปลาการ์ตูน

12:15 น.

นำทุกท่านขึ้น เกาะปอดะ บริการ อาหารกลางวันท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน สบายๆ ด้วยเสียงคลื่นและสายลมให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย หลังทานอาหารเชิญทุกท่านเล่นน้ำ พักผ่อน ตามอัธยาศัย

14:30 น.

เดินทางมาถึงท่าเรือ บริการส่งทุกท่านกลับโรงแรมที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

ราคาดังกล่าวรวม

 • รถรับ-ส่งระหว่างที่พักและท่าเรือ
 • อาหารเที่ยง
 • ผลไม้
 • น้ำดื่ม
 • เสื้อชูชีพ
 • อุปกรณ์ดำน้ำตื้น
 • ประกันภัย
 • ไกด์นำเที่ยว

หมายเหตุ

 • โปรแกรมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากรายละเอียดข้างต้น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสภาพคลื่นลม หรือดุลยพินิจของไกด์นำเที่ยวและกัปตันเรือ ทั้งนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยเป็นสำคัญ
 • ไม่แนะนำโปรแกรมทัวร์ทางทะเลสำหรับหญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ทีมีอายุมากกว่า 70 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ โรคหอบ หรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง
 • โปรแกรมนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน สำหรับคนไทย 40.-/ผู้ใหญ่ 20.-/เด็ก
 • สิ่งของที่ควรเตรียมมาเพื่อใช้ระหว่างวัน แว่นตากันแดด, โลชั่นกันแดด, หมวก, ชุดเล่นน้ำ, ผ้าเช็ดตัว, รองเท้าสำหรับเดินบนชายหาด, กล้องหรือโทรศัพท์ที่สามารถถ่ายรูปได้, เงินสดจำนวนหนึ่ง และหน้ากากอนามัย
© 2022 Krabi Vista Travel. All rights reserved.