แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมทัวร์ + ที่พัก

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

พักโรงแรม โคซี่ กระบี่ อ่าวนางบีช + ทัวร์ 4 เกาะ ทะเลแหวกเรือหางยาว

เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ช่วงเวลาเดินทาง วันนี้ – 21 ธ.ค. 2564


ราคาเพียง

2,290 บาท/ท่าน

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

พักโรงแรม โคซี่ กระบี่ อ่าวนางบีช + ทัวร์หมู่เกาะพีพีโดยเรือสปีดโบ๊ท

เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ช่วงเวลาเดินทาง วันนี้ – 21 ธ.ค. 2564


ราคาเพียง

2,890 บาท/ท่าน

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

พักโรงแรม เซ็นทรา บายเซ็นทาราภูพาโนรีสอร์ท กระบี่ + ทัวร์ 4 เกาะ ทะเลแหวกเรือหางยาว

เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ช่วงเวลาเดินทาง วันนี้ – 31 ม.ค. 2565


ราคาเพียง

2,590 บาท/ท่าน

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

พักโรงแรม เซ็นทรา บายเซ็นทาราภูพาโนรีสอร์ท กระบี่ + ทัวร์หมู่เกาะพีพีโดยเรือสปีดโบ๊ท

เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ช่วงเวลาเดินทาง วันนี้ – 31 ม.ค. 2565


ราคาเพียง

3,190 บาท/ท่าน

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

พักโรงแรม มณีเทล กระบี่ บีชฟร้อนท์ + ทัวร์ 4 เกาะ ทะเลแหวกเรือหางยาว

เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ช่วงเวลาเดินทาง วันนี้ – 31 ต.ค. 2564


ราคาเพียง

2,899 บาท/ท่าน

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

พักโรงแรม มณีเทล กระบี่ บีชฟร้อนท์ + ทัวร์หมู่เกาะพีพีโดยเรือสปีดโบ๊ท

เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ช่วงเวลาเดินทาง วันนี้ – 31 ต.ค. 2564


ราคาเพียง

3,499 บาท/ท่าน

© 2022 Krabi Vista Travel. All rights reserved.